Cenaze Namazı
Cenaze Namazı
" data-natural-width="1366" data-natural-height="530">

Cenaze Namazı
Cenaze namazı, vefat eden din kardeşlerimiz hakkında duâ olmak üzere bir farz-ı kifâyedir.

Cenaze namazının kılınması için aranan şartlar şunlardır:

Ölenin müslüman olması. Müslüman olduğu bilinmeyen, bu hususta hâli gizli olan kimsenin Cenaze namazı kılınmaz. Ölenin müslüman olduğuna muteber şâhid ve delil lâzımdır .
Ölünün yıkanarak temiz kefene sarılmış olması.
Ölünün, imam ve cemaatin önünde olması.
Ölünün tamamının veya bedeninin çoğunun mevcut olması. Eğer bedeninin çoğu gitmiş veya başsız olarak yarısı varsa namazı kılınmaz, yıkanmaz. Bir beze sarılarak gömülür.

Cenaze Namazının Kılınışı

Cenaze namazı dört tekbir ve kıyâmla edâ edilir. Bu namazda secde ve rükû yoktur.

İmam, ölünün göğsü hizasında durur. Cemâat da arkasında saf tutar. Cemâata ölünün erkek veya kadın olduğu duyurulur, ona göre niyet edilir. Yâni "Allâh için namaza, meyyit için duâya, er kişi (veya hâtun kişi) niyetine uydum hâzır olan imâma" diye kalben niyet edip imamın arkasından tekbir alınır. İlk tekbiri alırken eller kulak hizâsına kadar kaldırılıp göbek altında bağlanır, Sübhâneke, "ve celle senâüke" ile okunur.

Bundan sonra eller kaldırılmadan ikinci bir tekbir alınır. Bu tekbirleri imam âşikâr, cemâat ise gizli alır. "Allâhümme salli ve Allâhümme bârik..." okunur. Bundan sonra üçüncü tekbir alınır ve Cenaze duâsı okunur.

Cenaze duâsını bilmeyenler burada "Allâhümme innâ nesteıynüke..." yi yâni kunut duâsını veya duâ niyeti ile Fâtiha-i şerîfeyi okurlar. Daha sonra dördüncü tekbir alınır, eller yan tarafa bırakılıp selâm verilir.

Üçüncü tekbirden sonra okunacak Cenaze duâsı:

ٱَللّٰهُمَّ                               ٱغْفِرْ     لِحَيِّنَا     وَمَيِّتِنَا     وَشَاهِدِنَا     وَغَآئِبِنَا     وَكَبِيرِنَا     وَصَغِيرِنَا     وَذَكَرِنَا     وَاُنْثَانَا     ٱَللّٰهُمَّ     مَنْ     اَحْيَيْتَهُ     مِنَّا     فَاَحْيِهِ     عَلَى     ٱْلاِسْلاَمِ     وَمَنْ     تَوَفَّيْتَهُ     مِنَّا     فَتَوَفَّنَا     عَلَى     ٱْلاِيمَانِ     وَخُصَّ     هٰذَا     ٱلْمَيِّتَ     بِٱلرَّوْحِ     وَٱلرَّاحَةِ     وَٱلرَّحْمَةِ     وَٱلْمَغْفِرَةِ     وَٱلرِّضْوَانِ     ٱَللّٰهُمَّ     اِنْ     كَانَ     مُحْسِنًا     فَزِدْ     فِى     اِحْسَانِهِ     وَاِنْ     كَانَ     مُسِيئًا     وَتَجَاوَزْ     عَنْهُ     وَلَقِّهِ     ٱْلاَمْنَ     وَٱلْبُشْرٰى     وَٱلْكَرَامَةَ     وَٱلزُّلْفٰى     بِرَحْمَتِكَ     يَا     اَرْحَمَ     ٱلرَّاحِمِينَ                        


"Allâhümmağfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve gâibinâ ve kebîrinâ ve sağîrinâ ve zekerinâ ve ünsânâ. Allâhümme men ahyeytehû minnâ feahyihî alel islâmi ve men teveffeytehû minnâ feteveffehû alel îmâni ve hussa hâzelmeyyite (*) birravhi verrâhati verrahmeti velmağfireti verrıdvân. Allâhümme in kâne muhsinen (**) fezid fî ihsânihî ve in kâne müsîen fetecâvez anhü ve lakkıhil' emne velbüşrâ velkerâmete vezzülfâ birahmetike yâ erhamerrâhimîn." (***)

                        (*) Kadın ise "hâzihil meyyite" denir.
                        (**) Kadın ise "in kânet muhsineten fezid fî ihsânihâ ve in kânet müsîeten fetecâvez anhâ ve lakkıhel'emne" denir.
                        (***) Mânâsı: Allâh'ım! Bizim dirilerimizi, ölülerimizi, hâzır ve gâib olanlarımızı,                         büyüklerimizi ve küçüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı afv ü mağfiret                        buyur. Yâ Rabb! Bizden yaşattıklarını İslâm üzere yaşat. Bizden öldürdüklerini                        iman üzere öldür. Bilhassa bu ölüyü kolaylığa, rahatlığa, mağfirete, rızâna                        erdir. Yâ Rabb! Eğer bu ölü, muhsin ise ihsanını artır; ve eğer yaramaz bulunmuş                         ise affet. Kendisine emniyet, beşâret, kerâmet ve kurbaniyet nasib buyur, rahmetinle,                        ey erhamerrâhimîn."

                        Cenaze erkek çocuk ise, yukarıdaki duâ "alel îmâni" den itibaren şöyle okunur: "Allâhümmec'alhü                        lenâ feratan vec'alhü lenâ ecran ve zuhrâ. Allâhüm-mec'alhü lenâ şâfian ve                        müşeffean."

                        Cenaze kız çocuk ise, yukarıdaki Cenaze duâsı "alel îmâni" den itibâren şöyle okunur: "Allâhümmec'alhâ                        lenâ feratan vec'alhâ lenâ ecran ve zuhrâ. Allâhümmec'alhâ lenâ şâfiaten ve                        müşeffeaten."

Mühim Hatırlatma

                        Bir çok kimseler, Cenaze namazının dördüncü tekbirinde, ya hiç ellerini bırakmadan selâm vermekte veya sağ tarafa selâm verince sağ elini, sol tarafa selâm verince de sol elini yana bırakmaktadır.
                        Bu hareketlerin her ikisi de yanlıştır. Doğrusu, dördüncü tekbiri aldıktan                        sonra her iki eli yana bırakıp selâm vermektir. Çünkü kendisinde sünnet olan                        bir zikrin bulunduğu kıyamlarda eller bağlanır. Sünnet olan bir zikrin kalmadığı                         kıyamlarda ise, eller bağlanmaz, yana salınır. (Dürer, 1/ 53)

Cenaze namazı içinde imam açıktan "Allâhü Ekber" diye tekbir aldıkça                        bazı kimseler kafalarını kaldırmaktadırlar. Bu da yanlış ve tehlikeli bir harekettir.                        Doğrusu, ne kafa ile ve ne de başka bir azâ ile namaz müddetince hiçbir harekette                        bulunmamaktır.

Cenaze namazı kılınıcak yer veya ayakkabı temiz değilse, ayakkabıyı çıkarıp                        üzerine basmalıdır.

Kaynak: Muhtasar İlmihal (Resimli                        Namaz Hocası) 67. Baskı,  Hasan Arıkan